ما شرکت تبلیغاتی با بیش از ۲۰ سال سابقه هستیم که به مشتریان خودمان خدمات مختلفی عرضه می کنیم. یکی از این خدمات تبلیغات در فضای مجازی است. هدف از ساخت سایت بوم باکس سمپلینک در آن به وسیله خود شماست.
 روش بوم باکس ارتباط با تولید کننده و خدمت به مصرف کننده است و در عین حال خدمت مصرف کننده ارتباط با تولید کننده است به صورتی که برای هر دو سود مضاعف داشته باشد، یعنی تبلیغ کالا توسط مصرف کننده.
ابداع این روش فقط اختصاص به بوم باکس دارد.